Σχέδιο Εκκένωσης Σχολείου

Δείτε το Σχέδιο Εκκένωσης Σχολείου κάνοντας κλικ εδώ.