Μηνιαίο Διαθέσιμο Ωράριο Καθηγητών

 

Οι καθηγητές δέχονται τους γονείς και

κηδεμόνες των μαθητών μια ημέρα ανα μήνα σε

όλη την πρωινή διδακτική διαδικασία ως εξής:

 

Νοέμβριος

Δευτέρα

2-11 

Δεκέμβριος

Τρίτη

1-12 

Φεβρουάριος

Τετάρτη

3-02

Μάρτιος

Πέμπτη

3-03 

Απρίλιος

Παρασκευή

1-04