Ωράριο Σχολείου

    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η ώρα 8:15 - 9:00 5 ΛΕΠΤΑ
2η ώρα 9:05 - 9:50 10 ΛΕΠΤΑ
3η ώρα 10:00 - 10:45 10 ΛΕΠΤΑ
4η ώρα 10:55 - 11:40 10 ΛΕΠΤΑ
5η ώρα 11:50 - 12:35 5 ΛΕΠΤΑ
6η ώρα 12:40 - 13:25 5 ΛΕΠΤΑ
7η ώρα 13:30 - 14:10