Δυναμικό Τμημάτων

2o ΓΕΝΙΚΟ   ΛΥΚΕΙΟ    ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ( ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΣ )

Σχολικό έτος :  2015 - 2016

Συγκεντρωτικός  Πίνακας  Μαθητικού  Δυναμικού  
ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ    ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Α1 23 
Α2 24 
Α3 25 
Β1 20 
Β2 22 
Β3 21 
Γ1 22 
Γ2 19 
Γ3 26 
Γ4 22 
ΣΥΝΟΛΟ 224