Οδηγίες για την διδακτέα ύλη

Εγκύκλιος με οδηγίες για την διδακτέα ύλη στα Λύκεια και Γυμνάσια

Στα Φιλολογικά, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες

Με εγκύκλιο του υπουργείου, προκειμένου, να διαπιστωθεί η αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές, προτείνεται κατά την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, και κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, να δοθεί έμφαση ανά μάθημα στα ακόλουθα:

Φιλολογικά Μαθήματα

Μαθηματικά

Φυσικές επιστήμες