Στο σχολείο μας υλοποιήθηκαν ερευνητικές εργασίες τόσο στην Α' όσο και στη Β' τάξη όπου τα παιδιά εργάστηκαν κατά ομάδες στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 

Τα θέματα των ερευνητικών καθώς και παραδοτέο υλικό αυτών βρίσκονται στο site του σχολείου μας έτσι ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα επισκεφτούν.  

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.