Α' Λυκείου: Εφαρμογές Πληροφορικής

Νέο Βιβλίο του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2014-15:

Εφαρμογές Πληροφορικής

Α' Λυκείου: Πολιτική Παιδεία

Νέο Βιβλίο του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2014-15:

Πολιτική Παιδεία

Β' Λυκείου: Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Νέο Βιβλίο του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2014-15:

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Β' Λυκείου: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Νέο Βιβλίο του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2014-15:

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Β' Λυκείου: Πολιτική Παιδεία

Νέο Βιβλίο του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2014-15:

Πολιτική Παιδεία