Από αυτή την επιλογή μπορείτε να δείτε υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο έχει ανέβει από συναδέλφους, και αφορά διάφορα μαθήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να το επισκεφτούν και να το κατεβάσουν.

Επίσης η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης. Μέσω της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης του σχολείου μας μπορείτε να δείτε επιπλέον υποστηρικτικό υλικό των καθηγητών.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.