Βιβλιοθήκη

 

 Το σχολείο μας διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία δεν είναι δανειστική και βρίσκεται στο χώρο του γραφείου των καθηγητών. Το σχολικό έτος 2014-15 στα πλαίσια των Ερευνητικών Εργασιών γίνεται ταξινόμηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης σε συνδιασμό με το πρόγραμμα καταχώρησης αυτών στον υπολογιστή.

Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η δυνατότητα εύρεσης και δανεισμού του υλικού τεκμηρίωσης του σχολείου μας.