Εργαστήρια πληροφορικής

 

 Τα εργαστήρια πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής και ειδικότερα στις εφαρμογές των υπολογιστών και της πληροφορικής.

Περιλαμβάνουν ένα δίκτυο υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποτελούμενο από 16 σταθμούς εργασίας και ένα εξυπηρετητή το ένα και 7 σταθμούς εργασίας το δεύτερο.

Επίσης διαθέτουν προβολέα, ο οποίος χρησιμοποιείται στη διεξαγωγή των παραδόσεων των μαθημάτων.

Ο εξοπλισμός αυτός  καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των καθηγητών και αξιοποιείται από τους μαθητές και των τριών τάξεων σε όλα τα μαθήματα που απαιτούν τη χρήση υπολογιστών.